Doormat Guidelines

0
1613

Doormat có hai kích thước 30×18 và 24×16. Để thuật tiện, Gearment thiết kế cả hai sử dụng chung một Design.

Bạn lưu ý design này sẽ in đầy đủ trên kích thước 24×16, nhưng khi in trên 30×18, cạnh trên dưới sẽ mất một phần nhỏ (phần sọc chéo trong hình). Trường hợp bạn muốn in đầy đủ cho mỗi kích thước, bạn chỉ cần dùng design đúng tỉ lệ 30×18 (1.66) hoặc 24×16 (1.5).

Doormat 16x24-18x30

Bản Full: Download