Mục lục

I. List sản phẩm FBA trên store Amazon

II. Tạo đơn FBA trên app Gearment

III. Lưu ý (Seller nên tham khảo qua mục này)

——————————————————————————————————————————-

I. List sản phẩm FBA trên store Amazon gồm 2 cách 

Cách 1: Cho seller muốn chuyển listing FBM hiện tại sang bán FBA hoàn toàn

Bước 1: Vào Manage Inventory → Chọn ASIN con cần list sang FBA  → Nhấn mũi tên ở phần Edit → Change to Fulfilled by Amazon

Bước 2: Chọn Accept label service → Review selection 

Sau đó chọn “Convert and Send Inventory” 

Bước 3: Chọn “Select an address” để điền địa chỉ Ship-from

 • Seller điền thông tin địa chỉ lấy hàng là kho Gearment. 14801 Able Ln, Ste 102, Huntington Beach, CA 92647, United States
 • Company name, Full name, Phone number và Email, seller điền theo thông tin tương ứng trong account Amazon seller central → nhấn Add contact

→ Nhấn Select để chọn địa chỉ lấy hàng

Bước 4: Tại Packing details → nhấn dấu mũi tên và chọn Case-packed template

Điền tên template để quản lý và điền các thông số kích thước cân nặng cho một thùng hàng gồm 30 items → Save

Sau đó, hệ thống sẽ báo thiếu thông tin kích thước cân nặng của 1 item và yêu cầu update. Seller nhấn vào dòng thông báo ở trên để update thông tin.

→ Update thông tin kích thước cân nặng của 1 item → Save

*Thông tin kích thước và cân nặng sản phẩm: https://bit.ly/3fnKQSZ-fba-packing-dimensions

Lưu ý:

 • Đối với poster, hiện tại FBA Amazon quy định kích thước tối đa là 25x25x25 inches. Xem thêm Shipping and routing requirements
 • Khách chỉ cần contact lại Amazon qua email là được mở thêm. Gearment có chuẩn bị sẵn mẫu email để seller gửi support Amazon tại đây

→ Chọn tiếp dòng thông báo bên dưới

→ Chọn lại template đã lưu ban đầu và update thêm số box, số units cần chuyển FBA (lưu ý mỗi box cố định 30 items) → Ready to send 

→ Sau đó chọn Print SKU labels → chọn template in ra là format US letter (như hình dưới) → nhập số lượng barcodes cần in. Bao nhiêu units sẽ tương ứng bấy nhiêu mã vạch cần in ra → Print

→ Amazon sẽ trả lại một mã file barcodes → seller lưu lại để dùng tạo đơn trên app Gearment

Bước 5: Ở mục “Ship date”: điền ngày Amazon đến kho Gearment lấy hàng ship đến kho Amazon (thường sẽ cộng thêm 7 ngày từ ngày tạo shipment) → Select Small Parcel Delivery → Chọn UPS (Amazon Partner Carrier) là đơn vị ship. 

Khi in xong, xưởng sẽ gọi Amazon đến pickup hàng và ship đến kho Amazon. Ở đây kho Amazon được chọn để trữ hàng là ở Moreno Valley, California, US.

→ Accept charges and confirm shipping 

Bước 6: Chọn print box label theo format US letter → Print → Amazon sẽ trả lại một file shipping label → Seller lưu lại để update lên đơn trên Gearment

→ Review file shipping label

→ Chọn View tracking details để xem lại thông tin shipment 

→ Cuối cùng nhấn Go to shipping queue là hoàn tất

Cách 2: Nếu seller muốn bán song song ASIN đó dưới dạng FBM và FBA

Bước 1: Vào Manage Inventory → copy ASIN của sản phẩm cần list qua FBA 

Bước 2: Chọn tab Inventory → chọn Manage FBA inventory → Add a product → nhập số ASIN vào ô và nhấn tìm kiếm

Bước 3: Chọn New → Sell this product 

→ Điền các thông tin theo yêu cầu sau đó chọn “Save and Finish” 

Lưu ý: Seller phải chọn Amazon will ship and provide customer service (Fulfilled by Amazon). 

Đến đây sẽ quay lại bước 2 cách 1 và thao tác tương tự đã hướng dẫn ở cách 1.

II. Tạo đơn FBA trên app Gearment

Bước 1: Chon tab Order → All order → Create order → Platform order 

Chọn Amazon label

Bước 2: 

 • Update Full name (Full name trên shipment đã tạo trên Amazon)
 • Update địa chỉ kho Amazon trên shipping label vào khung thông tin địa chỉ ship đến
 • Phần UPLOAD SHIPPING LABELS (PACKAGE SHIPPING LABELS) → seller update file shipping label có địa chỉ kho và mã tracking đã in ra từ Amazon như phần hướng dẫn ở mục I

Bước 3: 

 • Update thông tin sản phẩm: tên sản phẩm, màu, size, qty, kiểu in, design
 • Tại BARCODE SKU LABELS → seller upload file các mã barcodes nhỏ đã xuất ra từ Amazon như hướng dẫn ở mục I

→ Save là hoàn tất quá trình tạo đơn. Seller thao tác match product, approve và payment như bình thường để đơn vào sản xuất

III. Lưu ý

 • Mỗi box gồm DUY NHẤT một loại sản phẩm, chung 1 ASIN, 30 items giống nhau sẽ đóng vào 1 box và giao tới kho Amazon
 • Với đơn FBA sản phẩm áo, seller có thể tạo đơn cho 2 loại ASIN cùng 1 đơn, mỗi ASIN 15 items, tuy nhiên seller lưu ý update barcodes và shipping label chính xác, thứ tự tương ứng với từng item tạo trong đơn hàng trên app Gearment.