Puzzle Design Guidelines

0
1296
Test

Puzzle bao gồm 5 kích thước, bạn có thể làm chính xác theo Guide hoặc sử dụng một số nguyên tắc cơ bản:

  • Sử dụng hình ảnh đúng tỉ lệ
  • Các nội dung quan trọng không đặt quá sát lề, nên chừa khoảng 0.5 inch.

Bảng dưới đây là kích thước đo của Puzzle thực tế. Bạn có thể dùng chung một Design cho các mẫu S110, S30 và M252.

Size Pieces Width Height Width (In) Height (In)
S110 110 241 190 9.50 7.50
S30 30 241 190 9.50 7.50
M252 252 343 270 13.55 10.65
L500 500 525 380 20.70 15.00
XL1000 1000 755 503 29.75 19.85

 

Các Design Guide của từng mẫu