Sync Order – Nhập 1000x Đơn Trong 1 Phút 30 Giây

0
1385

Có 4 cách để nhập đơn hàng vào hệ thống: sync order, tạo đơn hàng thủ công, sync order bằng file CVS, và truyền API. 

Sync order là gì?

Sync order là tính năng cho phép sellers đồng bộ đơn hàng từ các stores trên các platform/marketplaces về Gearment App.

Có 2 cách để sync order:

  • Auto sync: Sau khi sellers liên kết store với App Gearment thành công thì việc chọn Auto Sync sẽ cho phép hệ thống tự động đồng bộ hoá mọi đơn hàng về App Gearment. Khi các đơn hàng được sync vào và đạt đủ điều kiện của Gearment thì sẽ được đưa vào sản xuất.
  • Shopify, Shopbase và WordPress: Hệ thống sẽ tự sync khi order đạt đủ điều kiện
  • Amazon, Etsy, và eBay: Hệ thống sẽ tự động sync 8 tiếng/1 lần
  • Mannual sync (sync tay): Sau khi sellers liên kết store với App Gearment thành công thì khi sellers chọn manual sync, hệ thống sẽ đồng bộ hoá các đơn hàng về App Gearment trong khoảng thời gian sellers đã được setup theo múi giờ US.

Khi các đơn hàng được sync vào và đạt đủ điều kiện của Gearment thì sẽ được đưa vào sản xuất.

Ưu điểm của sync order?

  • Hệ thống sẽ đồng bộ tất cả order về Gearment App vậy nên sellers có thể quản lý đơn hàng một cách hệ thống và tiện lợi hơn.
  • Ngoài ra, sellers còn tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc xử lý đơn hàng. Để theo dõi chi tiết quá trình sync order đã thành công hay chưa, sellers có thể truy cập vào danh mục ‘Report Sync Order’ trong tab ‘Orders’.
  • Khi chọn sync order, sellers có thể mở các chức năng sync khác như auto “Confirm Shipment” trên Amazon nhằm giúp khách hàng có thể theo dõi quá trình của đơn hàng, hay auto sync tracking numbers để quản lý tracking number của đơn hàng.

𝐅𝐢𝐥𝐞 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐚̀𝐢 đ𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐬𝐲𝐧𝐜 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐮̛̀ 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐆𝐞𝐚𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐀𝐩𝐩: https://docs.google.com/document/d/17Zrb1qFMNDoZw1JuIBETbgVwJ10dbHqZfKDLWKfngx4/edit 

*Note: Trước khi cài đặt tính năng sync order, sellers cần link store trên các platform và marketplace về Gearment App. 

24/7 support:

DM fanpage: Gearment Fulfillment

Email: [email protected]

Gearment website: https://gearment.com